albania_jubileusz_kosciolaWizyta papieża Jana Pawła II w Albanii w 1993 roku była wydarzeniem o historycznym znaczeniu. Po wielu dekadach izolacji narzuconej przez reżim komunistyczny przybył do Albanii Pasterz Kościoła tak bardzo znienawidzonego i prześladowanego przez dyktatora. Katolicy wreszcie mogli wyjść z ukrycia i ze stodół, piwnic oraz górskich jaskiń powrócić do swych świątyń. Dla wielu wiernych Ojciec Święty był jedynie osobą z dalekiego Watykanu, sławną osobistością, ale gdy po wyjściu z samolotu ucałował albańską ziemię, stał się pasterzem ich serc, ojcem i przewodnikiem w wierze. Od tego momentu Albańczycy zaczęli nazywać go: „nasz papież”.

Wizyta Ojca świętego w Albanii dała odradzającemu się Kościołowi albańskiemu czterech nowych biskupów. Jednym z nich był metropolita diecezji Tirana-Durres ks. abp Rrok Mirdita. Wyświęcony na biskupa w katedrze w Szkodrze, dnia  25 kwietnia 1993 roku, przybył następnie do Bilaj z ks. Camilo kard. Ruini, wikariuszem generalnym Rzymu i archiprezbiterem Bazyliki Laterańskiej, by w dniu 26 kwietnia 1993 roku dokonać konsekracji odbudowanego kościoła parafialnego.

Kościół parafialny pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela został odbudowany na fundamentach istniejącej ówcześnie świątyni z XVII wieku. Po upadku komunizmu rozpoczęły się w Bilaj prace budowlane nad wzniesieniem nowego kościoła. Świątynia w Bilaj stała się pierwszym kościołem w Albanii odbudowanym i konsekrowanym po komunizmie.

Przygotowania do obchodów jubileuszu 20-lecia trwały ponad dwa lata. Przy dużym wsparciu Salwatoriańskiego Referatu Misji Zagranicznych i Kirche in Not udało się nadać kościołowi nowy blask. Wzniesiono w prezbiterium ołtarz, który ks. arcybiskup konsekrował podczas obchodów jubileuszu.

Uroczysta Msza św. miała miejsce 1 maja 2013 roku. W kościele zgromadziło się wielu wiernych nie tylko z parafii, ale też z innych miejscowości, diecezji a także zza granicy. Przyjechali też emigranci pochodzący z Bilaj, którzy na przestrzeni lat przyjęli sakramenty w tym Domu Bożym. Po rozpoczęciu Eucharystii przywitania metropolity i przybyłych gości dokonała wielodzietna rodzina z Bilaj. Miało to symboliczne znaczenie, gdyż małżeństwo to przyjęło chrzest oraz inne sakramenty, łącznie z małżeństwem, w kościele w Bilaj. Następnie wszystkie swoje dzieci ochrzcili w tym kościele i przygotowali do pierwszej Komunii Świętej. Ksiądz abp. Mirdita nie krył słów wzruszenia z powodu pięknego przebiegu uroczystości podkreślając, że bilajska świątynia wraz ze wspólnotą parafialną mają dla niego szczególne znaczenie, gdyż jest to jego pierwszy kościół, który konsekrował jako biskup. Na końcu Mszy św. głos zabrała osoba, która od samego początku istnienia kościoła była żywo związana z grupami katechetycznymi i formacyjnymi działającymi w parafii. Przemawiała jako świadek żywej wiary zaszczepionej w sercach parafian dwadzieścia lat temu. Spotkanie w radości przy wspólnym stole było ostatnim punktem obchodów dwudziestolecia kościoła parafialnego w Bilaj.

Zobacz Zdięcia

Albania, Bilaj: Jubileusz odrodzonego kościoła