Kościół parafialny w Bilaj jeszcze przed nastaniem w Albanii reżimu komunistycznego miał za swego patrona św. Jana Chrzciciela, a odpust parafialny odbywał się w dniu wspomnienia jego męczeńskiej śmierci. Nawiązując do starodawnych tradycji wierni chrześcijanie spotykali się corocznie na obchodach parafialnego święta. W tym roku również, dnia 29 sierpnia, licznie przybyli parafianie zgromadzili się przy swoim kościele, aby uczestnicząc w Eucharystii oddać cześć Bogu i uczcić św. Jana.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył sufragan diecezji Tirana- Durres ks. bp Georg Frendo OP, a wraz z nim koncelebrowali m.in. ks. Dariusz Nowak SDS z Muo w Czarnogórze, ks. Artan Seli SDS, przedstawiciel krakowskiej wspólnoty na Zakrzówku ks. Piotr Zeman SDS oraz dwaj kapłani diecezji krakowskiej.

Odpust parafialny był też uroczystym zakończeniem wakacyjnej Szkoły Sakramentów. Przez dwa miesiące grupa kandydatów przygotowywała się do przyjęcia sakramentów, które miało nastąpić właśnie w dniu św. Jana Chrzciciela. Ksiądz biskup wyraził ogromną radość z faktu, że podczas uroczystości parafialnej ponad trzydzieści osób w różnym wieku zostało włączonych do chrześcijańskiej wspólnoty. Udzielony został również sakrament bierzmowania oraz wiele osób przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej.

Jedno ze znanych stwierdzeń Tertuliana brzmi następująco: „Krew męczenników jest nasieniem Kościoła”. Odpust parafialny w Bilaj stał się tego naocznym dowodem, gdyż krew św. Jana Chrzciciela, przelana wiele wieków temu, do dziś wydaje owoce nawrócenia w sercach mieszkańców małej albańskiej wioski. Bogu niech będą dzięki za zdroje łask, jakie nieustanie rozlewa w duszach swoich wiernych.

Albania, Bilaj: Ku czci Jana Chrzciciela