Trzecia niedziela adwentu „Gaudete” jest niedzielą radości. Dla wiernych z parafii Bilaj radość z nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia łączyła się z radością płynącą z faktu, że wciąż jeszcze remontowany kościół parafialny ma już godne mieszkanie dla Jezusa Eucharystycznego. Podczas Mszy Świętej pobłogosławione zostało nowe tabernakulum.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył biskup sufragan archidiecezji Tirana-Durres Georg Frendo OP. W homilii mówił o tym, że w wielu miejscach na świece Jezus Chrystus i wiara nie są mile widziani, natomiast błogosławieni są ci, którzy trudzą się i starają się, aby Zbawiciel świata miał godne i centralne miejsce w ich życiu. Biskup wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia ku większej chwale Bożej.

Zakup i montaż nowego tabernakulum do kościoła p.w. Jana Chrzciciela nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie mieszkańców Medyki w woj. podkarpackim. Ksiądz proboszcz Wojciech Porada SDS przesyła wyrazy szczególnej wdzięczności i serdecznej sympatii wszystkim tym, którzy z dobroci serca dołożyli starań, aby to piękne dzieło mogło zakończyć się sukcesem i mogło służyć ku uświęceniu ludu Bożego i zbawieniu dusz nieśmiertelnych. Bóg zapłać!

Zobacz Zdięcia

Albania: Błogosławieństwo nowego tabernakulum