Rok Wiary, zainaugurowany w Kościele powszechnym dnia 11 października, ma pomóc wierzącym w bliższym przyjrzeniu się tajemnicy wiary. W związku z tym w kościele p.w. męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela w Bilaj zorganizowano trzydniowe rekolekcje parafialne. Ćwiczenia duchowe zainicjował biskup pomocniczy diecezji Tirana-Durres bp George Frendo OP, wygłaszając konferencję, podczas której przybliżył zgromadzonym treść listu apostolskiego „Porta Fidei”.

Wielu słuchaczy żywo wspominało czasy poprzedzające Sobór Watykański II, toteż z tym większym zainteresowaniem słuchali pogłębionej refleksji księdza biskupa na temat listu Benedykta XVI. Na koniec każdy z wiernych otrzymał egzemplarz Ewangelii wg św. Jana, jako zachętę do dbania o pogłębianie daru wiary.

Dwa kolejne dni przebiegały pod duchową opieką ks. Marka Tushy SDB, który podczas głoszonych konferencji posługiwał się pomocami multimedialnymi. Zachęcał do tego, by cierpliwie i z wytrwałością wsłuchiwano się w Słowa Boga. Pomóc w tym miały rozdane parafianom książki zawierające teksty rozważań niedzielnych czytań z Ewangelii. Innym razem zachęcał do tego, by z wiarą odpowiedzieć na zawarte w Bożym Słowie wezwanie; ponieważ było to w niedzielę, podczas uroczystej sumy parafialnej zainaugurowano Rok Wary poprzez uroczyste otwarcie głównych drzwi kościoła, którego dokonał proboszcz  parafii Bilaj. Nastąpiło też odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz publiczne wyznanie wiary.

Triduum zakończyło się przedstawieniem w wykonaniu młodzieży. Historia zaprezentowana przez grupę teatralną miała na celu pomóc w jeszcze głębszym przemyśleniu treści poruszanych podczas trzydniowych rekolekcji. Otwarte drzwi wiary stały się zaproszeniem dla wszystkich poszukujących zażyłej relacji z Jezusem Chrystusem.

Albania: Drzwi Wiary otwarto