W sobotę, 15 grudnia, w domu zakonnym salwatorianów w Bilaj odbył się adwentowy dzień skupienia dla ministrantów. Prowadzącym i opiekunem uczestników tego dnia był ks. Dariusz Nowak SDS. W spotkaniu wzięli udział chłopcy z trzech miejscowości należących do parafii: Murqina, Mallkuc i Bilaj.

Dzień skupienia rozpoczął się wspólną modlitwą i zawiązaniem wspólnoty. Następnie miało miejsce przygotowanie liturgiczne i Eucharystia. Po Mszy Świętej były zajęcia w grupach i krąg biblijny. Uczestnicy mieli też czas na przygotowanie i odegranie krótkich scenek związanych z myślą przewodnią podejmowanych rozważań. Uważnie przyglądano się postaci Jezusa, który podczas wesela w Kanie Galilejskiej objawił Swą chwałę przemieniając wodę w wino. Rozważania zaproponowane przez ks. Dariusza miały charakter powołaniowy, aby zachęcić młodych ludzi do refleksji nad swoim życiem w świetle Słowa Bożego.

Zobacz Zdięcia

 

Albania: Dzień skupienia ministrantów