Sobota, to dzień, w którym przychodzą na katechezę dzieci z Murqiny, jednej z wiosek należącej do parafii Bilaj. Zgodnie z dotychczasowym zwyczajem, również w minioną sobotę dzieci przybyły na zajęcia, lecz tym razem czekała je miła niespodzianka, gdyż wraz z grupą z Bilaj zostały zabrane na wycieczkę. Celem podróży był prawosławny monastyr św. Błażeja. Miejsce to położone niedaleko Durres znane jest wiernym nie tylko prawosławnym, ale też katolikom. Stale pielgrzymują tam wyznawcy Chrystusa, prosząc św. Błażeja o wstawiennictwo. Zachowane legendy wskazują wzgórze, na którym wznosi się monastyr, jako miejsce męczeńskiej śmierci Świętego.

W murach prawosławnego kompleksu mieści się cerkiew, akademia teologiczna, klasztor pustelników, dom dziecka i dom sióstr zakonnych. Celem wizyty w tym wyjątkowym miejscu było zapoznanie dzieci z kulturą i zwyczajami religijnymi innego wyznania chrześcijańskiego. Katechezę w tym dniu przeprowadzili razem ks. Wojciech Porada SDS wraz z prawosławnym kapłanem At Nikollem, którzy w prosty sposób tłumaczyli dzieciom ideę ekumenizmu i wspólnego dążenia do pokoju i zjednoczenia w duchu. Dzieci miały okazję z blisko obejrzeć ikonostas i dowiedzieć się, jakimi zasadami trzeba się kierować budując tę część prawosławnej świątyni. Po wizycie w cerkwi przyszedł czas, by zwiedzić akademię teologiczną i spotkać się ze studentami. Uczestnicy wycieczki poznali również mieszkającego tam pustelnika oraz jedną z sióstr zakonnych. Meli okazję wysłuchać modlitwy przygotowującej wiernych prawosławia do przeżywania czekającego ich Wielkiego Postu.

Po pełniej wrażeń wizycie w monastyrze św. Błażeja cała grupa udała się do Durres, by tam w kościele św. Dominika uczestniczyć we Mszy św. Oddawszy hołd Jezusowi i powierzywszy Mu sprawy codziennego życia oraz Kościoła Powszechnego, uczestnicy wyjazdu udali się nad morze na rekreację.

Zobacz Zdjęcia

Albania: Ekumeniczna lekcja religii