pe9322m3smq2i8meiw76xz5vuPrzejawy Jego kultu widoczne są nie tylko 6 grudnia, ale przez cały rok. Św. Mikołaj jest chyba najważniejszym świętym w Albanii. Zgodnie z wieloletnią tradycją, mieszkańcy albańskiej wioski Murqinë, hucznie obchodzili odpust. Minione dni w salwatoriańskiej parafii w Bilaj upłynęły pod znakiem radosnego świętowania.

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Mikołaja z Myry wierni przeżywali triduum świąteczne. Już w sobotę, 4 grudnia br. przyjechał do Murqiny duszpasterz młodzieży diecezji Tiranë-Durrës ojciec Giovanni Salustri CSI. Odprawił on Mszę św. dla mieszkańców wioski, a w kazaniu przybliżył wiernym postać świętego oraz znaczenie jego kultu w życiu każdego katolika. W niedzielę przybył duszpasterz młodzieży akademickiej z Tirany padre Alphonse Mevoh CFIC. W swej bogatej homilii zachęcił wszystkich do świadomego i bardziej duchowego przeżywania uroczystości religijnych. Wskazał na bogactwo świętowania płynące z Eucharystii. Przypomniał wiernym, że prawdziwym i najważniejszym powodem świątecznej radości jest świadomość, że świętość jest osiągalna dla każdego ucznia Chrystusa. W poniedziałek, sekretarz administratora apostolskiego Albanii Południowej o. Jaroslav Car OFM Conv., przewodniczył uroczystej celebracji Mszy św., podczas której zachęcił wszystkich zgromadzonych do jeszcze bardziej gorliwego i radykalnego praktykowania wiary. Zaznaczył, że piękno wiary tkwi w żywym i świadomym jej przeżywaniu. Przy okazji przypomniał legendę o tym, jak św. Mikołaj wskrzesił trójkę dzieci wyrażając nadzieję, że triduum przeżywane w Murqinie wskrzesi na nowo żywą wiarę w sercach wszystkich mieszkańców wioski.

Zobacz Zdjęcia

{backbutton}

Albania: Mikołajki przez cały rok