DSC01634Poniedziałkowe święto niepodległości Albanii było okazją do spotkania się młodych osób zrzeszonych w grupach parafialnych prowadzonych przez salwatorianów w Kopliku i Bilaj. Dzień skupienia młodzieży salwatroaińskiej miał miejsce na górze, gdzie znajduje się jedyny w Albanii klasztor sióstr karmelitanek nieopodal wsi Nenshat. W spotkaniu wzięło udział prawie 50 osób reprezentujących wszystkie miejscowości pozostające pod duszpasterską opieką salwatorianów pracujących w Albanii.

Zobacz ZDJĘCIA

Grupa z Bilaj w drodze na karmel wstąpiła do katedry w mieście Lezha, by pokłonić się św.Mikołajowi ze względu na zbliżające się święto tego czcigodnego patrona. Zwiedzając kościół katedralny młodzież została ciepło przyjęta przez biskupa, który z pasją budował szopkę bożonarodzeniową.

Wszyscy uczestnicy dnia skupienia spotkali się u podnóża góry i rozpoczęli wspólną wędrówkę na szczyt karmelu. Po dotarciu na miejsce, miłe przywitanie zgotował wszystkim ojciec kapelan i wygłosił konferencję wprowadzającą w tematykę dnia. W swej konferencji starał się pomóc młodym ludziom odkryć ich prawdziwą tożsamość duchową i prawdę o nich samych, jako dzieciach Bożych. Zwrócił uwagę na to, że jedynie na takim fundamencie możemy budować nasze adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa. Po konferencji przyszedł czas osobistej modlitwy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Młodzi sami zaangażowali się w moderowanie przebiegu modlitwy i sami czytali przygotowane rozważania i teksty medytacji. Po skończonej adoracji i, gdy już wszyscy pojednali się z Bogiem w sakramencie spowiedzi wszyscy spotkali się w przyklasztornym kościele na Mszy św. Eucharystia stała się wspólnym dziękczynieniem za dar wspólnoty i wzrostu w wierze, nadziei i miłości. Razem z młodzieżą w modlitwie wzięły udział również siostry karmelitanki. Towarzyszyły uczestnikom spotkania podczas Mszy św., jak również spotkania w radości. Ten ostatni punkt programu okazał się najciekawszym dla młodych ludzi, gdyż mogli w sposób swobodny i bez skrepowania porozmawiać z karmelitańskimi mniszkami. Radości, pytań i zachwytów nie było końca. Czytelne i zachwycające świadectwo sióstr dało każdemu z obecnych wiele do myślenia.

Po bogatym w treści spotkaniu z siostrami karmelu nadszedł czas na wspólny posiłek i rekreacje. Była to okazja do nawiązywania nowych znajomości, zacieśniania więzów i snuciu planów na przyszłość, gdyż duch karmelitańskiej modlitwy i wspólne spędzanie czasu rozbudziły u wszystkich apetyty na kolejne tego typu spotkania. Zjednoczona młodzież salwatoriańska Albanii już planuje kolejne spotkania ku radości serca i dla pożytku ducha.

{backbutton}

Albania: NA SZCZYCIE KARMELU