DSC07600Kończący się rok duszpasterski 2010/2011 w parafii Bilaj budzi w sercach duszpasterzy i wiernych poczucie wdzięczności i pragnienie dziękczynienia. Wiele dzieł jest jeszcze w trakcie realizacji, inne przedsięwzięcia zostały pomyślnie zakończone, a inne pozostają w sferze planów i zamiarów. Wszystkie te sprawy zabrali ze sobą na pielgrzymi szlak pątnicy z Bilaj i Murqiny. Szlak wiódł do sanktuarium w Laҁu, gdzie Naród Albański czci św. Antoniego Padewskiego.

Miejsce to słynie z wielu cudów, jakie tam się dokonały przez wstawiennictwo św. Antoniego. Nie ma wśród Albańczyków nikogo, kto nie byłby w Laҁu – niezależnie od religii, czy wyznania. Grupa pod przewodnictwem duszpasterzy przybyła do sanktuarium, by dziękować Bogu za zakończony rok katechetyczny, za pierwszą spowiedź i  Komunię Święta w Murqine. Wśród pielgrzymów byli też kandydaci do bierzmowania i ministranci z Bilaj, którzy przy tej okazji odbyli swą pierwszą spowiedź, gdyż w niedzielę przyjmą Ciało  Chrystusa do swych serc po raz pierwszy w życiu.

Kolejnym – szczególnym – powodem dziękczynienia była pierwsza rocznica święceń i Mszy św. prymicyjnej ks. Dawida Rogali SDS. To było niesamowite przeżycie dla wszystkich zgromadzonych i jednocześnie bardzo czytelne świadectwo powołania i oddania Bogu. Z okazji swej rocznicy ks. Dawid przewodniczył Mszy św. w tym szczególnym miejscu modlitwy, a homilię wygłosił padre Giovanni Salustri CSI – dziekan dekanatu Durres, do którego należy parafia Bilaj.

Pielgrzymka ta, była wyznaniem wiary i jednocześnie wielką modlitwą zanoszoną wspólnym głosem do Boga, by oddać Mu hołd dziękczynienia za dar kapłaństwa, sakramentów i życia w wierze.

{backbutton}

{morfeo 20}

{backbutton}

Albania: Pielgrzymka dziękczynienia