bibliaDnia 19 maja w Durres, po raz kolejny, odbył się konkurs biblijny, w którym udział wzięły grupy reprezentujące większość parafii diecezji Tirana-Durres. W tym roku konkurs odbył się pod nazwą „Festa e biblike” a jego tematyka skupiła się na pierwszych pięciu księgach Pisma Świętego. Uczestnicy zostali podzieleni na sześć grup nazwanych imionami biblijnych bohaterów.
Salwatoriańską parafię w Bilaj reprezentowały pięcioosobowe drużyny z Murqinë i z Mallkuç.
Uczestnicy zmierzyli się z następującymi zdaniami:  przeczytanie fragmentu Pisma Świętego i odegranie scenki teatralnej na jego podstawie, test znajomości Pięcioksięgu, rozwiązywanie krzyżówki biblijnej, odpowiedzi na pytania zawarte w materiałach przygotowujących do konkursu.

 

Najwięcej radości i problemów sprawiły dwie ostatnie konkurencje: umiejętność powiązania konkretnych wydarzeń biblijnych z miejscami czyli praca z mapą oraz powiązanie miejsca, osób i wydarzeń przedstawionych na zaprezentowanych obrazach.
Oprócz samych zmagań wszyscy uczestnicy mieli możliwość obejrzenia występu artystycznego jednej z grup, a także wspólnego śpiewu i nauczenia się nowych piosenek religijnych.
Końcowe rozstrzygnięcie uwidoczniło wysoki poziom konkursu. Różnice punkowe były niewielkie, a do wyłonienia zwycięzców potrzebna była dogrywka.
Ten szczególny dzień wszyscy uczestnicy przeżyli w atmosferze radości i wspólnego świętowania bowiem pogłębianie znajomości Pisma Świętego jest pogłębianiem znajomości samego Chrystusa, oraz możliwością osobistego spotkania ze Słowem Bożym.
/DR/
Albania: Święto Biblii