Wzorem lat poprzednich, pod koniec maja, został zorganizowany konkurs dla dzieci i młodzieży z diecezji Tiranë-Durrës. W tym roku tematem przewodnim była Wiara, dlatego też przyjął on nazwę: Festa e Fesë – Święto Wiary. W domu sióstr salezjanek zgromadzili się reprezentanci wielu parafii. Parafię salwatoriańską reprezentowały trzy grupy: Bilaj – 6 osób, Murqinë – 5 osób, Mallkuç – 2 osoby.

Na początku wszyscy zostali podzieleni na cztery grupy (Feja, Shpresa, Dashuria, Shenjtëria). Również sam konkurs był podzielony na cztery części. W pierwszej i drugiej przedstawiciele poszczególnych grup odpowiadali na pytania z zakresu katechizmu. W trzeciej, zorganizowanej na wzór testu, mieli wybrać jedną, najlepszą z zaproponowanych, zaś w czwartej i ostatniej części mieli opisać życie jednej z wylosowanych postaci, związanej z zagadnieniem wiary. Na koniec każda z grup przygotowała krótką dramę przedstawiającą tajemnicę Wiary.
Jak w poprzednich latach, komisję oceniającą odpowiedzi i pracę grup, zaskoczyło perfekcyjne przygotowanie uczestników. Wszystkie udzielane odpowiedzi były poprawne i wyczerpywały poruszane zagadnienie. Spowodowało to, że wszystkie grupy na koniec miały taką samą liczbę punktów i ex aequo zajęły pierwsze miejsce.
Podczas samego święta był czas na wspólną modlitwę, śpiewanie i radowanie się tak wielkim darem, otrzymanym od Boga, a jakim Wiara.

Zdjęcia

Albania: Święto Wiary