Dzień urodzin Najświętszej Maryi Panny jest szczególny dla całej rodziny salwatoriańskiej. Data 8 września przywodzi na myśl postać Ojca Franciszka Jordana, a szczególnie moment jego błogosławionej śmierci. Ponadto wielu salwatorianów obchodzi wtedy rocznicę złożenia profesji zakonnej. Właśnie ten dzień został wybrany, aby zorganizować pielgrzymkę parafialną do narodowego sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Szkodrze. W pielgrzymce udział wzięły osoby, które przez okres wakacyjny uczestniczyły w katechezach, a dnia 29 sierpnia przyjęły sakramenty. Wyjazd ten miał charakter dziękczynienia Bogu za łaskę wiary i dar przyjętych sakramentów: chrztu, bierzmowania i komunii świętej.

Po przyjeździe do Szkodry, pierwszym miejscem, do którego udali się pielgrzymi było sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. Tam wysłuchali historii cudownego obrazu, a następnie po duchowym przygotowaniu, wzięli udział w Eucharystii. Pod koniec Mszy św. zostały pobłogosławione figurki Matki Bożej, które zostały rozdane uczestnikom pielgrzymki. Następnie cała grupa przeszła na wzgórze, gdzie znajdują się ruiny zamku Rozafa. Tam czekała otwarta wystawa muzealna z okazji 100-lecia niepodległości Albanii. Kolejnym punktem programu była wizyta u sióstr klarysek i oddanie czci pomordowanym w czasie komunizmu duchownym w areszcie urzędu bezpieczeństwa. Po spotkaniu z najnowszą historią Albanii pielgrzymi udali się na starówkę Szkodry; tam zwiedzili katedrę katolicką, kościół franciszkanów, a na końcu spotkali się przy pomniku Matki Teresy w centrum miasta.

Wspomnienie urodzin Najświętszej Maryi Panny stało się okazją do wspólnego świętowania. Pielgrzymka do tronu Matki przyczyniła się do pogłębienia wiary, zaciśnienia więzi między jej uczestnikami i ubogacenia wiedzy na temat historii Albanii. Bogu niech będą dzięki za dar wspólnoty i żywej wiary, wyrażanej świadectwem pielgrzymiego trudu!

Zobacz Zdięcia

Albania: U stóp Matki