W Orędziu na Wielki Post papież Benedykt XVI napisał, że „życie chrześcijańskie to nieustanne wchodzenie na górę spotkania z Bogiem, aby później zejść, niosąc miłość i siłę, które z niego się rodzą, aby służyć naszym braciom i siostrom z taką samą miłością jak Bóg” (n. 3).

Katolicy z Bilaj weszli na górę modlitwy, by podczas spotkania z Bogiem polecać Mu namiestnika Chrystusa na ziemi. Ostatnia niedziela w parafii św. Jana Chrzciciela w Bilaj była dniem modlitwy za Ojca Świętego Benedykta XVI. Informacja o abdykacji papieża poruszyła wiernych z Albanii i na znak jedności z biskupem Rzymu postanowili oni ofiarować mu najcenniejszy dar, jakim jest modlitwa.

W drugą niedzielę Wielkiego Postu, w kościele parafialnym w Bilaj, o godzinie 12: 00 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwa wstawiennicza za papieża trwała do godziny 15:00. Następnie sprawowano Eucharystię dziękczynną.
Po modlitwie wszyscy zgromadzeni mieli możliwość podpisania się pod okolicznościowym listem skierowanym do papieża Benedykta XVI. Wspólnotowa modlitwa była znakiem jedności z Ojcem Świętym i całym Kościołem Powszechnym. Poczucie wdzięczności za pontyfikat papieża oraz troska o łódź Chrystusową skłoniła wiernych do podjęcia decyzji o adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, aby z tak małej albańskiej wioski Bilaj, dotarł do Ojca w Niebie głos kochających dzieci, proszących za papieżem, Kościołem oraz polecających przyszłe konklawe.

Zobacz Zdjęcia

Albania: W jedności z Ojcem Świętym