Po wielkopostnych rekolekcjach w Bilaj, przyszła kolej na ćwiczenia duchowe w kolejnej wsi należącej do parafii. We wtorek, 20 marca, przyjechał do Murqiny rekolekcjonista don Prekë Lazraj – dyrektor albańskiego Radia Maryja. Rekolekcje odbywały się pod hasłem „W Jego ranach uzdrowienie”.

Pierwszego dnia rozważań prowadzący zwrócił uwagę na znaczenie wiary w codziennym życiu chrześcijanina oraz zaproponował zebranym, by zaczęli pogłębiać swoją relację z Bogiem. Dał jednocześnie praktyczne wskazówki, jak zaangażować się w życie duchowe.

Drugiego dnia została poruszona tematyka grzechu. Na początku don Prekë podjął próbę wyjaśnienia słuchaczom na czym polega potęga Bożej miłości do każdego człowieka. Po przybliżeniu zagadnienia nadszedł czas, aby z bliska przyjrzeć się grzechom, które tak bardzo przeszkadzają ludziom odpowiedzieć na Bożą miłość.

Czwartkowe spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przygotowanego przez młodzież. Młodzi aktorzy pokrótce przedstawili historię pewnej rodziny, która zmagała się z problemem wendety. Główny bohater borykał się z ciążącym na nim obowiązku zemsty za śmierć brata. Tragizmu sytuacji dodawało to, że zabójcą był jego najlepszy przyjaciel. Wszystko zakończyło się pojednaniem rodzin i zawarciem pokoju, co wzbudziło wielkie wzruszenie wśród zgromadzonych. Następnie głos zabrał rekolekcjonista zachęcając wszystkich do odbycia spowiedzi. To był ostatni dzień rekolekcji, w którym uczestnicy z poruszeniem i dziękczynieniem pożegnali rekolekcjonistę.

Ostatnim etapem ćwiczeń duchowych była niedzielna Eucharystia. Tego dnia, po wcześniejszych przygotowaniach i po odbytych rekolekcjach mieszkańcy Murqiny podjęli adopcję duchową dzieci nienarodzonych. Grupa 50-ciu osób wspaniałomyślnie podjęła się tego dzieła i w dniu 25 marca podczas Mszy św. rozpoczęła się adopcja duchowa, która potrwa przez najbliższe dziewięć miesięcy. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w Murqinie były czasem łaski i nawrócenia, a akt adopcji duchowej to duchowy owoc przeżytych dni zadumy i refleksji.

/WP/

Zobacz Zdięcia

{backbutton}

Albania: „W Jego ranach uzdrowienie”