Adwentowe oczekiwanie na Święta Bożego Narodzenia związane jest z radosnymi przygotowaniami na przyjęcie nadchodzącego Zbawiciela. Jednak nie dla wszystkich czas ten jest radosny i wolny od trosk. Ludzie samotni, ubodzy i chorzy, którzy zmagają się ze swoim ciężkim losem często nie mają czasu, by pochylić się nad tajemnicą Narodzenia Bożego Syna. Stąd zrodziła się inicjatywa Misjonarek Miłości z Tirany i salwatorianów z Bilaj, aby w sali katechetycznej w Mallkuczu urządzić świąteczne spotkanie dla najuboższych z ubogich.

Podopieczni sióstr z tirańskich slumsów przyjechali do Mallkucza w środę, 19 grudnia, o poranku, gdzie czekali już na nich duszpasterze tutejszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się serdecznym i gorącym powitaniem gości, a po modlitwie miały miejsce zajęcia integracyjne, by zawiązać wspólnotę i pomóc uczestnikom nawiązać relacje. Kolejnym punktem programu była konferencja. Radosny i twórczy przebieg miała praca w grupach, podczas której uczestnicy mogli wykazać się wyobraźnią i podzielić posiadanymi talentami. Gdy nadszedł czas dzielenia się owocami wspólnych refleksji i rezultatami pracy wszyscy z radością i zainteresowaniem słuchali siebie nawzajem. Po tym była spowiedź i Eucharystia, która była zwieńczeniem pierwszej części dnia.

W południe wszyscy zasiedli do wspólnego stołu by świętować, cieszyć się i dzielić radością serca. Przygotowany posiłek, a szczególnie deser zostały przyjęte z uznaniem i entuzjazmem lecz najwięcej emocji wzbudziła poobiednia gra w teletombolę. Konkurs był bogaty w nagrody, więc nie zabrakło chętnych do zaryzykowania. Ostatnim punktem programu był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież z Bilaj. Krótka scenka miała skłonić obecnych do refleksji nad swoją wiarą. Ubodzy, ci, którzy nic nie mają, podziękowali Bogu za dar posiadanej wiary. Z zapalonymi świecami odmówiono Credo, by w ten sposób uczcić obchodzony w Kościele Powszechnym Rok Wiary. Odjeżdżając do Tirany uczestnicy spotkania ze wzruszeniem dzielili się radosnymi przeżyciami i dziękowali organizatorom za dar spotkania, wspólnoty, modlitwy i umocnienia w stawianiu czoła codziennym trudnościom.

Albania: Wigilia dla Ubogich