Do biskupów, kapłanów i wiernych całego kościoła katolickiego Adhortacja Apostolska EVANGELII NUNTIANDI (O eweangelizacji w świecie współczesnym)

Czcigodnym braciom i umiłowanym synom pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie Wstęp 1. Głoszenie Ewangelii ludziom naszych czasów, pełnym nadziei, ale również często nękanym lękiem i trwogą, należy uważać bez wątpienia za służbę świadczoną nie tylko społeczności chrześcijan, ale także całej ludzkości.

Encyklika REDEMPTORIS MISSIO (O stałej aktualności posłania misyjnego)

Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Wprowadzenie 1. MISJA CHRYSTUSA ODKUPICIELA, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Gdy u schyłku drugiego tysiąclecia od Jego przyjścia obejmujemy spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła