12W dniach 24-26 lutego, w Brasławiu, w klasztorze Sióstr Eucharystek odbyło się kolejne spotkanie modlitewno-formacyjne pt. „Walka duchowa”. Konferencje wygłosił ks. Aleksander Żarnasiek MIC i ks. Tadeusz Dobrowolski SDS. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać rozważań o planowaniu swojego czasu, o naturze i sposobach walki z pokusami, o biblijnych obrazach związanych z walką duchową, a także o zróżnicowanych przejawach działania złego ducha.

Drugą ważną częścią spotkania była modlitwa, której sprzyjała atmosfera milczenia i ciszy. Była również okazja do indywidualnych rozmów i spowiedzi. Szczególnym znakiem na zakończenie spotkania było indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Program spotkania i jego charakter nawiązują do doświadczeń sesji prowadzonych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyło prawie 30 osób z terenu diecezji witebskiej, diecezji grodzieńskiej i archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Było to pierwsze spotkanie z zaplanowanych w tym roku. Następne, pt. „Kontemplacja w barwach. Ikona w chrześcijańskiej duchowości” odbędzie się w dniach 18-20 maja i będzie je prowadził o. Zmicier Gryszan, proboszcz parafii greko-katolickiej w Witebsku.

Zobacz Zdiecia

Białoruś: Walka duchowa
Tagi: