W wigilię niedzieli Zesłania Ducha Świętego, dnia 18 maja 2013 roku, odbyła się uroczystość konsekracji kościoła pw. Ducha Świętego w Witebsku oraz poświęcenie nowego domu zakonnego salwatorianów. Liturgii przewodniczył abp mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz. 

 

W wydarzeniu wzięli udział: administrator apostolski diecezji witebskiej ks. prał. Franciszek Kisiel, administrator apostolski dla grekokatolików na Białorusi archimandryta Sergiej Gajek MIC, przełożony generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela ks. Milton Zonta, konsultor generalny ks. Krzysztof  Kowalczyk, prowincjał prowincji polskiej Salwatorianów ks. Piotr Filas, przełożony szwajcarskich Salwatorianów ks. Karl Meier, były generał ks. Andrzej Urbański dyrektor Salwatoriańskiego Referatu Misji Zagranicznych ks. Mikołaj Markiewicz i inni goście oraz parafianie.
Parafia pw. Ducha Świętego powstała w roku 2000. Początkowo opiekę duszpasterską sprawowali w niej Saletyni, następnie księża diecezjalni, a od lipca 2008 Salwatorianie. Wspólnotą parafialną i pracami budowlanymi obecnie kieruje proboszcz ks. Tadeusz Kochanowicz SDS.

Poświęcenia domu zakonnego Salwatorianów przylegającego do konsekrowanej świątyni dokonał ks. Milton Zonta.

Zobacz Zdięcia

Białoruś, Witebsk: Konsekracja kościoła i poświecenie domu zakonnego
Tagi: