BiałoruśPodczas weekendu, w dniach 7-8 maja, w Drui odbyło się kolejne czuwanie modlitewne młodzieży pod hasłem: „Buduj na Jezusie!”. Spotkanie było dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II i jednocześnie jednym z etapów przygotowania do ogólnobiałoruskiego spotkania młodzieży w Wieńcu, w sierpniu tego roku. W czuwaniu uczestniczyło ponad sto osób z różnych parafii diecezji witebskiej.

Szczególnym gościem spotkania był zespół seminaryjny z Pińska „Tchnienie Ducha”, który wystąpił z koncertem, a muzycy podzielili się świadectwem życia w seminarium i zachęcili wszystkich do modlitwy o powołania.

Czuwanie zakończyło się śniadaniem o godzinie 7.00 i choć niewyspani, ale radośni wszyscy wrócili do swoich domów. Było to już siódme czuwanie modlitewne zorganizowane przez salwatorianów we współpracy z marianami i siostrami eucharystkami.

{backbutton}

Białoruś: Modlitewne czuwanie „Buduj na Jezusie!”