Pierwsza w tym roku sesja modlitewno-formacyjna zorganizowana przez salwatorianów, która odbyła się w dniach 11-13 marca w domu rekolekcyjnym sióstr eucharystek w Brasławiu, poświęcona była rozważaniu Męki Pana Jezusa, którą opisał św. Jan Ewangelista.

Udział w konferencjach, medytacji, Mszy Świętej był okazją do pogłębienia wiedzy i doświadczenia związanego z omawianym fragmentem Dobrej Nowiny. Czas modlitwy w ciszy wprowadził uczestników w Wielki Post.

W rekolekcjach uczestniczyło dwadzieścia osób z terenu diecezji witebskiej i mińsko-mohylewskiej. Swoją wiedzą i osobistym doświadczeniem duchowym dzielił się prowadzący sesję o. Piotr Bielewicz OMI z Mińska. Temat Męki Chrystusa rozpoczął kolejny rok systematycznych spotkań formacyjnych. W planach są jeszcze trzy spotkania, które będą poświęcone kolejno: Bożemu Miłosierdziu, modlitwie różańcowej i Księdze Apokalipsy.

Zobacz Galerię

{backbutton}

Białoruś: Rekolekcje o Męce Jezusa