Uroczystości odpustowe ku czci św. Jana Chrzciciela w Bilaj miały miejsce w liturgiczne wspomnienie męczeńskiej śmierci tego proroka. Z biegiem czasu wierni coraz liczniej uczestniczą w sprawowanej z tej okazji Eucharystii. Nie inaczej było w tym roku, kiedy w czwartek 29 sierpnia, na wieczornej Mszy św., zgromadzili się licznie przybyli mieszkańcy Bilaj i okolicznych wsi.

Uroczystej celebracji przewodniczył ks. Mirget Gegaj, neoprezbiter wyświęcony 29 czerwca br. dla diecezji Tirana-Durres. W kościele parafialnym w Bilaj, przy okazji odpustu odprawiał on swoją Mszę Prymicyjną, podczas której udzielił sakramentu chrztu jednej osobie oraz udzielił wszystkim przybyłym błogosławieństwa prymicyjnego.
Na obchody święta parafii przybyli również: ks. Artan Seli SDS – superior, ks. Maciej Szeszko SDS i ks. Łukasz Anioł SDS – duszpasterze Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. Jednym z elementów świętowania było poświęcenie pojazdu, jaki udało się zakupić na potrzeby duszpasterskie placówki w Bilaj dzięki dotacji z MIVA Polska. Po Mszy św. wszyscy na długo zostali, aby wspólnie świętować i dzielić się świąteczną radością.

Zdjęcia

Bilaj, Albania: Odpust parafialny 2013