Na rozległym terytorium duszpasterskiej posługi slawatorianów w Albanii znajduje się wyjątkowe miejsce. W nadmorskiej wsi Drac, na wzgórzu wznoszącym się ponad zabudowaniami wiejskimi, usytuowany jest cmentarz, gdzie pod wielkim, starym drzewem oliwnym można dostrzec resztki muru starodawnej budowli – są to ruiny kościoła św. Błażeja, zwanego tu shen Vlash.

Według podań ludowych, św. Błażej za swego życia odwiedził te tereny i na pewien czas zamieszkał w jaskini ukrytej na wzgórzu. Zasłynął mądrością, dobrocią i nadzwyczaj skuteczną posługą lekarską. Miejsce jego pobytu przez wieki otaczane było troską, żeby zachować przez wieki pamięć o świętym słudze Bożym. Z biegiem lat na miejscu jaskini powstał kościół, w którym wierni z różnych stron Albanii modlili się, przyzywając wstawiennictwa św. Błażeja i wielokrotnie wypraszali łaskę zdrowia dla siebie i bliskich z rodziny. Ostatnie stulecie brutalnie rozprawiło się z katolikami i kościołami w tym kraju za sprawą radykalnych przedstawicieli systemu komunistycznego. Po kościele św. Błażeja w Drac zostały jedynie resztki murów i malutkie pomieszczenie poniżej poziomu niegdysiejszej posadzki.

Wbrew burzliwym dziejom, wiara i kult shen Vlasha przetrwały do dziś. Ruiny kościoła nawiedzane są nieustannie przez wiernych, o czym świadczą licznie palące się tam każdego dnia świece. Dnia 3 lutego, w liturgiczne wspomnienie św. Błażeja wielu wiernych miało okazję uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej na ruinach kościoła. Dachem świątyni była gęsta korona starej oliwki, a murami chrześcijanie tworzący Kościół Chrystusowy. Podczas Mszy św. modlono się także o spokój dusz zmarłych pochowanych na przykościelnym cmentarzu, a na koniec miał miejsce tradycyjny obrzęd poświęcenia świec i błogosławieństwa gardła. W tym dniu w sposób szczególny albańscy rodzice powierzają opiece św. Błażeja swoje małe dzieci. Legendy mówią, że oprócz wzgórza w Drac, shen Vlash odwiedził w Albanii jeszcze dwa inne miejsca. Tam też ludzie oddawali dziś Bogu chwałę za przyczyną św. Błażeja.

[Zobacz zdjęcia]

Bilaj, Albania: Błażejowo 2014
Tagi: