Droga Neokatechumenalna obecna jest w Albanii od wielu lat. W kraju, gdzie przez dziesięciolecia wiara była usunięta z przestrzeni publicznej, a katolicy  praktykowali wiarę w ukryciu, katechiści wspólnoty starają się promować odnowę życia religijnego poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Wtajemniczenie to dokonuje się poprzez praktykowanie przez wierzących tzw. trójnogu chrześcijańskiego:

  • słuchanie Słowa Bożego,
  • sakramenty, wspólnota.

W zeszły weekend do domu parafialnego w Bilaj przyjechali młodzi chrześcijanie na konwiwencję założycielską. Uczestnikami  spotkania byli mieszkańcy pobliskiej wioski Derven. Nad całością spotkania czuwał proboszcz parafii w Derven don Carmine Leuzzi, który w diecezji Tarana-Durres odpowiedzialny jest za Drogę. Podczas dwóch dni głoszone były katechezy na temat Kościoła, Eucharystii oraz Neokatechumenatu, jako narzędzia przywoływania do żywej wiary oraz wprowadzania w tajemnicę chrztu.

Nowo założona wspólnota składa się z szesnastu osób. Wszystkie pochodzą z jednej wsi, co ułatwi im spotkania na liturgii słowa i Eucharystii. Gościnność gospodarzy i dobre warunki lokalowe domu w Bilaj przypadły do gustu uczestnikom konwiwencji. Zadowoleni i pełni duchowych przeżyć wrócili do swoich domów bogatsi o nowe doświadczenia.

Bilaj, Albania: CON VIVERE w Bilaj – Droga Neokatechumenalna