Uroczystość śś. Piotra i Pawła znana jest od dawna w Albanii i data 29 czerwca nikomu nie umyka bez należytego oddania czci Apostołom. Na terenie salwatoriańskiej parafii Bilaj leży wieś Mallkuc, gdzie wśród drzew i zarośli znajdują się ruiny kościoła pw. św. Piotra Apostoła. Najstarsi mieszkańcy wsi potwierdzają, że stał tam kiedyś mały kamienny kościółek, do którego uczęszczali na Msze św. Po wielu trudnych i dramatycznych zawirowaniach historycznych w zagajniku pozostały jedynie resztki fundamentów po świątyni. By upamiętnić to miejsce i podkreślić jego religijny charakter, postawiono przy dębie drewniany krzyż. Mieszkańcy wsi regularnie przychodzą na to miejsce, by się pomodlić.

W niedzielę, 28 czerwca w godzinach popołudniowych odprawiono Mszę św. ku czci św. Piotra Apostoła na ruinach kościoła jemu poświęconego w Mallkucu. Dnia następnego duszpasterze salwatoriańscy pojechali do nadmorskiej miejscowości, gdzie również i tam znajduje się kościół poświęcony św. Piotrowi. Kościołek w turystycznej miejscowości znajduje się blisko morza. Wierni mimo, iż sezon wypoczynkowy w pełni, znaleźli czas, by przyjść na Mszę św., by uczcić swojego patrona. Piotr Apostoł – skała, na której Jezus Chrystus zbudował swój Kościół nieustannie wstawia się za wiernymi wypraszając im u Boskiego Zbawiciela pomnożenie wiary. Stąd ciągły kult i podtrzymywana pamięć religijna mimo ruin kościoła i wielu lat prześladowań chrześcijan w Albanii.

Albania, Bilaj: DWA ODPUSTY JEDNEGO APOSTOŁA
Tagi: