Albania-Bilaj-Liturgiczna-Sluzba-Oltarza_0012

Duszpasterskie zaangażowanie salwatorianów w Albanii obejmuje wiele sfer życia parafialnego. Jedną z nich jest opieka nad grupą ministrantów i formacja członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Dla duszpasterzy posługujących w parafii Bilaj troska o rozwój religijny młodzieży posługującej do Mszy św. jest jednym z głównych zadań codziennej pracy. Przez różnorodne działania i aktywności misjonarze starają się o wszechstronny rozwój młodych ludzi – tak w sferze ludzkiej, jak i religijnej. Jednym z celów tej posługi jest też budzenie i wychowywanie nowych powołań do naszego Zgromadzenia.

W Wielki Czwartek, podczas Mszy św. Krzyżma dwóch ministrantów ze wsi Murqina, należącej do parafii Bilaj, otrzymało wyróżnienie z rąk arcybiskupa. Ministrant Enriko Paluka i Orges Laska wyróżnili się wzorową postawą i sumiennością w pełnieniu służby liturgicznej – nie tylko w niedziele i święta ale także w dni powszednie. Od trzech lat nie opuścili ani jednej Mszy św. niedzielnej, co jest niespotykanym faktem jak na albańskie warunki misyjne. Dlatego też zostali przedstawieni ordynariuszowi diecezji do wyróżnienia. W dniu, kiedy wszyscy kapłani diecezji gromadzą się wokół swojego pasterza, by wspólnie koncelebrować Eucharystię, Enriko i Orges przyjechali, by pełnić posługę podczas Mszy św. pontyfikalnej. Byli ministrantami insygniów.

Wspólnej celebracji przewodniczył metropolita archidiecezji Tirana-Durres ks.abp Rrok Mirdita, wraz z nim nuncjusz apostolski ks. abp  Ramiro Moliner Inglés, sufragan ks. bp Georg Frendo OP i inni kapłani przybyli na uroczystość. Po komunii św. ksiądz biskup przywołał do siebie dwóch chłopców z Murqiny i dziękując im za przykładną posługę przy ołtarzu Bożym wręczył dyplomy i okolicznościowe medale. Jednocześnie zachęcił, by nie ustawali w ofiarnej służbie i pociągali innych za sobą do grona wytrwałych ministrantów. Na uroczystości byli też obecni rodzice i krewni chłopców, którzy ze wzruszeniem przeżywali moment dekoracji i wyróżnienia członków Liturgicznej Służby Ołtarza w Murqinie.

Albania, Bilaj: Liturgiczna Służba Ołtarza wyróżniona
Tagi: