Po długich i upalnych wakacjach rozpoczął się w Albanii rok szkolny. Od połowy czerwca, aż do połowy września dzieci, młodzież i studenci mogli cieszyć się czasem wolnym.  Letnie miesiąca nie upłynęły im jednak bezczynnie. Przy parafii salwatoriańskiej organizowane były różne zajęcia i atrakcje, m.in. półkolonie prowadzone przez wolontariuszy WMSu w Bilaj, Murqinie i Mallkucu.

Na czas wakacji został ogłoszony w Murqinie konkurs dla dzieci i młodzieży czynnie angażującej się w liturgię w kościele. Chłopcy i ministranci walczyli o Letni Puchar Wytrwałości a dziewczęta o Letnią Koronę Sumienności. Celem konkursu było zachęcenie młodych chrześcijan do regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. podczas wakacji. W ostatnią niedzielę, 20 września u progu nowego roku szkolnego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Puchar zdobył ministrant Enriko Paluka, a koronę Sara Laska, czytająca niemal w każdą niedzielę czytania mszalne.

Ostatnia niedziela była też dniem błogosławieństwa uczniów i studentów parafii Bilaj. W każdej wsi i każdym kościele dojazdowym podczas Eucharystii  szczególnie modlono się za wszystkich rozpoczynających edukację. Kto chciał mógł przynieść tornister i podręczniki do poświęcenia. Proboszcz parafii wszystkich pobłogosławił i obficie skropił wodą święconą wszelkie pomoce naukowe. Na koniec rozdał obraz z podobizną św. Józefa, by strzegł wszystkich dzieci i czuwał nad ich wzrostem i rozwojem.

Albania, Bilaj: PUCHAR WYTRWAŁOŚCI I KORONA SUMIENNOŚCI
Tagi: