W dniu 25-27 marca w domu rekolekcyjnym Sióstr Eucharystek w Brasławiu na Białorusi odbyły się „Warsztaty dla liderów” o komunikacji interpersonalnej. Uczestniczyło w nich dwadzieścia osób, w większości studenci, którzy kształcą się na uczelniach Mińska, Nowopołocka, Połocka i Witebska. Organizatorami zajęć byli odpowiedzialni za duszpasterstwa powołaniowe sióstr eucharystek i salwatorianów na Białorusi.

Były to już drugie warsztaty. W styczniu odbyły się zajęcia dotyczące poznania siebie samego. Tym razem uczestnicy pogłębili wiedzę z psychologii relacji międzyosobowych. W ramach zajęć młodzież uczyła się m.in. występować publicznie, a także prawić sobie wzajemnie komplementy.

Zajęcia warsztatowe przeprowadziła psycholog pani Ludmiła Nieczaj z Witebska. W programie był również czas na modlitwę, która w swoisty sposób dopełniała zajęć. Celem „Warsztatów dla liderów” jest zintegrowanie, rozwój i formacja najbardziej aktywnej młodzieży. W planach na rok 2011 w ramach „Warsztatów” odbędą się jeszcze spotkania poświęcone prowadzeniu grupy i modlitwie tańcem.

Zobacz Galerię

{backbutton}

Brasław, Białoruś: Warsztaty dla liderów – Komunikacja