Tegoroczne przygotowania do świętowania IV rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Jezior, obejmowały rekolekcje dla młodzieży z diecezji witebskiej, w dniach 15-17 sierpnia br. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP do Brasławia przyjechało ponad 250 młodych osób, które uczestniczyły w pięciu katechezach prowadzonych przez ks. Tadeusza Dobrowolskiego SDS, ks. Aliaksandra Żarnasieka MIC i o. Witalija Jurkiewicza OFMCap oraz w całonocnym czuwaniu. Dla młodzieży wystąpił z koncertem zespół religijny „Echo Sakrosongu” z Rzeszowa. Największą grupę stanowiła młodzież z parafii pw. Świętej Trójcy z Głębokiego.

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się w piątek, 16 sierpnia, Mszą św. połączoną z udzieleniem sakramentu bierzmowania sprawowaną przez nuncjusza apostolskiego na Białorusi abpa Claudio Gugerotti, administratora apostolskiego diecezji witebskiej ks. prałata Franciszka Kisiela, prowincjała polskiej prowincji salwatorianów ks. Piotra Filasa z Krakowa, ks. Mirosława Stanka reprezentującego Salwatoriański Referat Misyjny z Mikołowa. W homilii, główny celebrans abp Gugerotti, podkreślił, że na terenach, gdzie Królową jest Maryja żyją dobrzy i głęboko wierzący ludzie. Dlatego pragną oni związać swoją codzienność z Bogiem, a sakrament bierzmowania jest tego widzialnym znakiem.
W sobotę, o godzinie 10.00, na plac przed ołtarzem polowym podjechał samochód-kaplica z relikwiami św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Kustosz o. Arkadiusz Kulacha, karmelita przywitał zgromadzonych wiernych, a następnie relikwie przeniesiono w procesji do ołtarza polowego. Okadzenia i uroczystej intronizacji dokonał ks. prałat Franciszek Kisiel, w asyście księdza superiora Adama Kwiatkowskiego SDS.
Główna Eucharystia odpustowa rozpoczęła się o godz. 11.00 procesją z kościoła do ołtarza polowego. Liturgii przewodniczył arcybiskup Berlina kard. Rajner Maria Woelki. W uroczystej Mszy św. udział wzięli: ambasador Niemiec na Białorusi Wolfram Mass z Małżonką, ks. prałat Franciszek Kisiel, administrator apostolski diecezji witebskiej, prowincjał polskiej prowincji salwatorianów ks. Piotr Filas, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP ks. Leszek Kryza TChr, dyrektor Centrum Pastoralnego przy Konferencji Episkopatu Białorusi, ks. Edmund Druz TChr, wielu księży diecezjalnych i zakonnych, licznie przybyłe siostry zakonne oraz przedstawiciele władz miasta i rejonu brasławskiego. O muzyczną oprawę muzyczną liturgii zadbał chór z parafii św. Rocha w Mińsku oraz zespół muzyczny „Echo Sakrosongu” pod kierunkiem ks. Andrzeja Szpaka SDB. Zakończenie uroczystej Liturgii było połączone z przeniesieniem relikwi św. Teresy od Dzieciatka Jezus do kościoła, gdzie wierni mogli modlić się i ucałować relikwiarz.

www.waladarka.by

Zdjęcia

Brasław, Białoruś: Święta Tereska u Królowej Jezior
Tagi: