Bialorus-Braslaw-biskupie-prymicje

Dnia 2 lutego, w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, do salwatoriańskiej parafii pw. Narodzenia NMP, przybył nowo wyświęcony ordynariusz diecezji witebskiej bp Aleg Butkiewicz. Myśl o prymicjach w miejscowym kościele powstała pewnego styczniowego wieczoru, kiedy to biskup nominat, pochodzący z tej parafii, wstąpił tam na krótką modlitwę dziękczynną za dar powołania biskupiego.

Przed Mszą św., biskup prymicjant poprosił swoich rodziców o błogosławieństwo. Następnie, wraz z kapłanami koncelebrującymi (ks. Stanisław Mrzygłód i ks. Łukasz Karasiński), udał się w procesji w stronę kościoła, aby najpierw na grobach brasławskich duszpasterzy pomodlić się w ich intencji, poczym w kościele celebrować Eucharystię.
Słowo Boże wygłosił sam biskup. Nawiązując do teologicznych treści niesionych przez to święto zwrócił szczególną uwagę na to, że miłość do Boga i miłość do człowieka, świadczona w każdej rodzinie, jest dla współczesnego świata znakiem szczęścia ludzi na ziemi i drogowskazem wiodącym ku szczęściu wiecznemu. Wzorem dla wszystkich jest Maryja, która w pełni odczytała te prawdy w swoim życiu i na tej drodze pomaga wszystkim ludziom. Na zakończenie ks. proboszcz Antoni Zięba zapewnił ordynariusza o modlitewnej pamięci w braslawskim sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior, a biskup pobłogosławił wszystkim obecnym oraz wręczył pamiątkowe obrazki przedstawiające Matkę Bożą Brasławską, ozdobione herbem biskupim i dedykacją.

Przedłużeniem nastroju radości i wdzięczności była inscenizacja teatralna pt. „Gdzie noc, tam również sen”, przygotowana przez parafialną grupę teatralną EX ANIMA, a wystawiona na deskach brasławskiego domu kultury (bp Budkiewicz od najmłodszych lat należał do tej grupyi brał aktywny udział w przedstawieniach). Na zakończenie inscenizacji bp Butkiewicz podziękował aktorom i uczestnikom widowiska, a szczególnie pani reżyser Lenie Kasparowicz oraz osobie organizującej i koordynującej całe przedsięwzięcie pani Inie Sapun.

www.waladarka.by

[Zobacz zdjęcia]

Brasław, Białoruś: Biskupie prymicje