[tab]
[tab_item title=”RELACJA”]

“Życie przemodlone i głoszone jest nasza misja”.

Pod tym hasłem w dniach 25, 26 i 27 lipca w 2014 w Instituto Mendoza odbyły się w „Dni Salwatoriańskie” dedykowane młodym od szesnastego do dwudziestego ósmego roku życia, zorganizowane przez salwatoriańską młodzież z parafii św.  Józefa Robotnika oraz salwatorianów pracujących w Campeche.

W kongresie wzięły udział w większości osoby z Campeche, ale także zaproszone grupy z Merida i Bolonchen. Całość spotkania podzielona została na trzy tematyczne dni: „Modlitwa”, „Przygotowanie”, Misja” , podczas których uczestnicy w sposób aktywny uczestniczyli w konferencjach, w spotkaniach w grupach, rozgrywkach sportowych, wyścigu z przeszkodami, marszu ulicami Campeche oraz licznych momentach modlitwy, adoracji oraz mszy świętych.

Pierwszy dzień zadedykowany „Modlitwie” zachęcał młodzież do poznania postaci założyciela salwatorianów o. Franciszka Jordana, duchowości salwatoriańskiej, poruszał wagę modlitwy osobistej w życiu oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym tez dniu odbyły się pierwsze spotkania w grupach wraz z animatorami, wieczorna adoracja oraz spowiedź święta.

W drugim, bardzo intensywnym dniu „Przygotowanie” rozpoczętym od wykładów „Jak bronić życia i wiary”, „Nowe metody ewangelizacyjne”, „Być misjonarzem nowej ewangelizacji” uczestnicy mieli okazje lepiej poznać się w grupach, podyskutować na ważne tematy wiary, szacunku dla życia, narzeczeństwa oraz inne. W swoich grupach konkurowali także w „wyścigu z przeszkodami” oraz rozgrywkach sportowych , odbywanych w atmosferze radości i zdrowej rywalizacji. Dzień zakończył się wspólną Eucharystią oraz koncertem zaproszonego zespołu.

Trzeci dzień pod hasłem „Misja” miał na celu przygotować osoby uczestniczące w spotkaniu do odważnego głoszenia Ewangelii w swoim środowisku, wyjścia na własne podwórko i zwyczajnego dawania świadectwa wiary. Stad na początku dnia poświęconego „misji” młodzież w towarzystwie salwatorianów świeckich przemaszerowała ważniejszymi ulicami Campeche modląc się o odpowiedzialność, odwagę w wyznawaniu wiary, czystość serca, radość i nadzieję, dar pięknego dojrzewania. Modlitwie towarzyszyły tańce oraz hasła promujące życie i wiarę.

Po zakończeniu marszu na płycie boiska sportowego wykonano pamiątkowe zdjęcie i nagranie z pozdrowieniami przygotowane specjalnie dla uczestników Salwatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach w Polsce oraz w Ekwadorze.

Jako kontynuacja dnia „misji” młodzież uczestniczyła w wykładzie poświęconym „Osobistemu zaangażowaniu w dzieło ewangelizacji i promocji odpowiedzialności i życia” a następnie w spotkaniach w grupach podsumowujących całe „Jornadas Salvatorianas”. Konweniencja zakończyła się uroczystą Mszą święta, specjalnym błogosławieństwem oraz posłaniem zebranych na misję realizowaną w codzienności życia. Pożegnaniom nie było końca…

 

[/tab_item]
[tab_item title=”GALERIA”]

[/tab_item]

[/tab]

Meksyk, Campeche: Jornadas Salvatorianas 2014