Misje salwatorianskie w BolonchenCzas Wielkiego Tygodnia to czas szczególnego przygotowania na święta Paschy. W tym momencie każda wspólnota, każda parafia, każdy, kto wierzy w Chrystusa potrzebuje umocnienia własnej wiary, odnowienia dobrej motywacji i wejścia na nowo w te wydarzenia, które przeżywamy jako Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Z taka pomocą odnowienia własnej wiary uczniowie salwatoriańskich szkół średnich Instututo Mendoza, Fray Angelico oraz młodzież z parafii świętego Józefa Robotnika w Campeche uczestniczyli w misjach salwatoriańskich przygotowując mieszkańców wiosek przynależących do parafii w Bolonchen: wiosek Xculoc, Chyungaxnic, Fatima, Yache, Xcalot, Huechil do przeżycia centrum naszej wiary podczas Świat Paschalnych.

Od stycznia 2104 roku alumni salwatoriańskich szkół oraz parafii uczestniczyli w przygotowaniu misyjnym, które miało na celu formacje przyszłych misjonarzy na misje ewangelizacyjną wiosek Majów, przynależących do parafii w Bolonchen w diecezji Campeche. Młodzi misjonarze poprzez blisko tydzień, poprzez swój czas i zaangażowanie wspierali salwatoriańskich kapłanów i braci w realizacji katechezy dotyczącej centrum naszej wiary – cierpienia, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Młodzi misjonarze posłani w piątek przed Niedzielą Palmową zakończyli swoją ewangelizację w Wielki Czwartek, towarzysząc wiernym spośród mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości podczas Wielkiego Tygodnia i przygotowując ich na przeżycie Świat Wielkanocnych Zmartwychwstania Pańskiego.

Campeche, Meksyk: Misje salwatoriańskie w Bolonchen
Tagi: