meksykW świetle tych słów Ojca Franciszka Jordana wspólnota polskich salwatorianów w Meksyku, dnia 8 grudnia br., przeżywała 130 rocznicę założenia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. W świętowaniu tego ważnego wydarzenia, zakonnikom towarzyszyli oddani parafianie i uczniowie szkół.

Uroczystości rozpoczęła poranna Msza Św. szkolna, której przewodniczył dyrektor ks. Sebastian Korczak. Wyróżniono pięciu najlepszych uczniów, którzy w sposób wzorowy wypełnili program formacji i edukacji zaproponowany w tym roku przez dyrekcję szkoły. Młodzi ludzie swoją pracą, postawą i nauką, wprowadzili w życie trzynaście walorów życia salwatoriańskiego m.in.: szczerość, prawdę, szacunek i sprawiedliwość. Są oni pierwszymi triumfatorami tego nowatorskiego programu.
W czasie wieczornej Mszy Św. parafialnej salwatorianie łączyli się w modlitwie dziękczynienia ze swoimi parafianami oraz osiemdziesięcioma kandydatami do wspólnoty świeckich salwatorianów. Po okolicznościowym kazaniu nastąpił obrzęd odnowienia ślubów zakonnych. Na zakończenie Eucharystii parafianie odśpiewali meksykańskie sto lat, czyli mañanitas. Po niej były kolejne niespodzianki: projekcja filmu o pracy salwatorianów w Campeche wraz z życzeniami od bpa diecezji Ramona Castro Castro i siostry salwatorianki Nubia Zapata oraz tort urodzinowy z godłem zgromadzenia. Wieczornemu spotkaniu towarzyszył wspólny śpiew i wspomnienia parafian o obecności salwatorianów w Campeche.

{backbutton}

Campeche, MX: „Wielkie dzieła rosną w cieniu krzyża”