Defilada z flagami krajów, w których obecnie działa Zgromadzenie, i w obecności Salwatorianów, pracujących w Campeche w Meksyku, dała początek tygodniowemu świętowaniu Uroczystości Matki Zbawiciela w kolegiach salwatoriańskich w Campeche. Odbywało się ono w dniach 6-11 października 2014 roku.

Podjęto refleksję nad osobą Maryi ujętą w następujące tematy: „Maryja Matka uniwersalności, „Maryja Matka ubogich”, „Maryja Matka młodzieży”, „Maryja Matka rodzin”, „Maryja Matka eucharystii” oraz „Maryja Matka misji”.

W poniedziałek dnia 6 października w kolegiach Instituto Mendoza i Fray Angelico odbył się uroczysty apel, który ukazał charyzmatyczną uniwersalność salwatorianów, której początek dał założyciel Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Inaugurując tydzień salwatoriański, ks. Sebastian Korczak, przywołał znane wszystkim salwatorianom słowa Ojca Jordana: „Dopóki żyje na ziemi jeden jedyny człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela świata nie wolny ci spocząć”, i w ten sposób przypomniał misję salwatorianów, którą jest dzielenie się miłością Boga ze wszystkimi ludźmi. W Insituto Mendoza alumni wręczyli przełożonemu fundacji meksykańskiej herb miasta Campeche, jako znak wdzięczności za sześć lat pracy Salwatorianów w Meksyku, w zamian otrzymali emblemat salwatoriański, jako symbol zaangażowania salwatorianów w rozwój wiary, edukacji i kultury w stanie Campeche. Po zakończeniu apelu dzieci i młodzież wraz z rodzicami z Instituto Mendoza przygotowały ekspozycję zdjęć i opracowań pisemnych, potraw i strojów regionalnych, obrazujących kulturę i historię ponad 43 krajów, w których pracują salwatorianie oraz udział naszego zgromadzenia w ich kształtowaniu i pielęgnowaniu. W liceum Fray Angelico studenci przygotowali wystawę plansz ze zdjęciami i opracowaniami tekstowymi, które ukazały owoce pracy salwatorianów w jedenastu krajach świata. Również dzieci ze szkoły Instituto Mendoza z Champoton wykazały się geniuszem artystycznym w przygotowanej ekspozycji zdjęć, opracowań i potraw oraz strojów regionalnych, charakterystycznych dla krajów gdzie pracują salwatorianie.

Meksyk, Campeche: Tydzień Matki Zbawiciela w kolegiach salwatorianów
Tagi: