Celem Wolontariatu Misyjnego „Salvator” jest towarzyszenie młodemu człowiekowi na drodze rozwoju jego dojrzałości ludzkiej, osobowościowej i chrześcijańskiej. Służy mu pomocą w zrozumieniu, że cechy takie jak szlachetność i bezinteresowność, konieczne podczas wyjazdów na misje, są również bardzo pomocne w codzienności, niezależnie od drogi realizowanego życiowego powołania.

1. Staramy się być współpracownikami misji  w miejscu gdzie żyjemy:

Modlitwa w intencji misji i misjonarzy:

 • organizowanie grup modlitwy wśród rodziny, znajomych, przyjaciół
 • zaangażowanie osób starszych, samotnych, chorych, z własnego środowiska w modlitwę za dzieło misyjne Kościoła
 • przygotowywanie nabożeństwa, adoracji czuwania modlitewnego w rodzinnej parafii

Animacja misyjna:

 • wystawy promujące misje w parafii zwłaszcza, gdy przypada Tydzień Misyjny
 • konkursy na temat znajomości misji organizowane przez wolontariuszy w rodzinnych miejscowościach
 • organizacja spotkania z misjonarzem w parafii
 • koła misyjnego działającego w parafii
 • spotkanie z filmem o tematyce misyjnej
 • prezentacje misyjne

Pomoc materialna:

 • zbiórki pieniędzy, ubrań, leków, przyborów szkolnych i innych potrzebnych rzeczy
 • festyny i kiermasze misyjne z własnoręcznie wykonanych rzeczy, robótek, eksponatów od misjonarzy

Zdobywanie doświadczenia do posługi misyjnej:

 • poprzez pracę w domach dziecka, pracę z młodzieżą, osobami starszymi w domach pomocy społecznej
 • organizowanie zajęć edukacyjnych, językowych, integracyjnych itp. w świetlicach środowiskowych, oratoriach i innych miejscach

2. Drugim polem działalności jest pomoc misjonarzom i bycie misjonarzem poprzez wakacyjne i długoterminowe wyjazdy na placówki misyjne do różnych krajów

Co robimy?
Tagi: