Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7) – słowa te, zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Kolosan, będą mottem tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży, które odbędzie się w Madrycie w dniach 15-21 sierpnia. Podobne hasło: Zjednoczeni w Chrystusie, będzie towarzyszyło wizycie papieża Benedykta XVI w stolicy Chorwacji, w Zagrzebiu, w czerwcu tegoż roku. Powodowani tymi wielkimi wydarzeniami, młodzi diecezji kotorskiej rozpoczęli w minioną sobotę (26. marca) swoje cykliczne spotkania, przygotowujące ich do tych wielkich wydarzeń.

Swoją duchową odnowę młodzież rozpoczęła od trwającej ponad sześć godzin Drogi Krzyżowej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że jej trasa nie była wcale łatwa. Wiodła przez strome i wymagające niemałego zaparcia się siebie i wysiłku górskie ścieżki. Ponadto, pokonując różne przeszkody na drodze, młodzi mieli sposobność jeszcze głębiej wniknąć w ciężar Męki Chrystusa. Doskonale pomagały im w tym odpowiednio dobrane rozważania kolejnych stacji. Były one skoncentrowane wokół problemów życia współczesnej rodziny, która również musi niejednokrotnie pokonywać na swojej drodze różne trudności.

Dzień później, odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży w diecezji Kotor, ks. Dejan Turza, spotkał się z młodzieżą parafii Muo. Tym samym rozpoczął on cykl katechez, które mają na celu przygotowanie młodzieży poszczególnych parafii do spotkania z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, zarówno w Zagrzebiu, jaki i w Madrycie. Wzywając wstawiennictwa bł. Gracjana, zakonnika i rybaka pochodzącego z Muo, młodzież wraz ze wspólnotą parafialną, wypraszała u Boga potrzebne łaski, aby czekające ich niedługo spotkania z Następcą św. Piotra – Wielkim Rybakiem, przyczyniły się do umocnienia ich w wierze i dały im odwagę, aby i oni stali się w swoim codziennym życiu rybakami ludzi.

Zdjęcia z Drogi Krzyżowej i ze spotkania w Muo można obejrzeć w zakładce „Fotografie” na internetowej stronie salwatorianów pracujących na Bałkanach:

www.salvatorians-montenegro.pl

Czarnogóra: W oczekiwaniu na spotkanie z Wielkim Rybakiem