DSC08955

{nomultithumb}

Wolontariat Misyjny Salvator to grupa młodych ludzi skupiona przy zgromadzeniu Salwatorianów,  którzy pragną w sposób autentyczny żyć wiarą w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata! Poprzez swój czas, zdolności, umiejętności, chęć pomocy i kreatywność, pragną dzielić się własną wiarą oraz włączać w wielkie dzieło głoszenia Dobrej Nowiny w świecie.

Źródłem naszej działalności jest pragnienie realizacji przesłania, które pozostawił założyciel salwatorianów, sługa Boży o. Franciszek Jordan:

„Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek,
który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata
nie wolno ci spocząć ”

Realizacji tego przesłania dokonujemy poprzez:

  • dzielenie się żywą wiarą z tymi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego chrześcijanina za powszechne dzieło misji Kościoła
  • animację misyjną i zaangażowanie na rzecz misji w kraju
  • przygotowanie do pracy na misjach

Nasz Adres:

Wolontariat Misyjny Salvator

ul. B. Głowackiego 3
32-540 Trzebinia
wmsalvator@gmail.com

LOGO_WMS-READY_04

Kim jesteśmy?
Tagi: