Decyzją Ordynariusza Diecezji Campeche oraz ks. Prowincjała P. Filasa, duszpasterstwo młodzieży Campechanskiej zostało powierzone Salwatorianom. Po ukończeniu budowy Centrum Młodzieżowego, rozpoczęto działalność organizacyjno-promocyjna wśród, blisko 40 parafii  w Diecezji oraz duszpasterstwa akademickiego. Pierwszym aktem nowopowstającego dzieła było zawierzenie go Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ordynariusz diecezji Campeche, J. Em Ramon Castro poprosił, by to właśnie Superior oraz odpowiedzialny za Duszpasterstwo Młodzieży, ks. Sebastian Korczak SDS, przewodniczył uroczystej Eucharystii i zawierzył młodzież Diecezji, Sercu Boskiego Zbawiciela.

dsc00639Licznie zebrana młodzież (ok. 600 osób) uczestniczyło we wspomnianym zawierzeniu podczas Mszy Św. w Katedrze Campechanskiej. Podczas homilii ks. Sebastian  na podstawie Księgi Proroka Izajasza, przedstawił drogę Ludu Wybranego, który dorastał, by uczyć sie więzi miłości. Jest to naturalna odpowiedz człowieka na otwarte Serce Boga, które osnute więzią miłości, paradoksalnie, wyzwala nas z niewoli i zależności, ucząc nas prawdziwie być wolnymi. Stad Ks. Sebastian zachęcał, by zawierzenie Sercu Jezusowemu, było odpowiedzią młodego człowieka  i rozpoczęciem kroczenia ku wolności.

dsc06464Wykorzystano także zapał i entuzjazm młodzieży i duszpasterzy, by przedstawić ramowy projekt pracy w Centrum Młodzieżowym, które będzie skupiało sie a 2 celach: formacji i budowaniu wspólnotowości. Kolejnym punktem będzie kurs formacyjny dla liderów i koordynatorów wszystkich młodzieżowych grup w diecezji.

sam_0404 img_7333 sam_0385sam_0401 dsc00642dsc00625

Konsekracja młodzieży Campechańskiej Najświętszemu Sercu Jezusowemu.