Salwatorianie pracują w Czarnogórze od września 2008 roku. Przez dwa lata ks. Dariusz Nowak pracował w parafii katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Barze. Od lipca 2010 roku, wraz z przybyciem do Czarnogóry kolejnego salwatorianina ks. Piotra Pająka (2010 – 2011), rozpoczęliśmy swoją posługę w diecezji Kotor, w parafii pw.  Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Muo, na terenie której znajdują się dwa kościoły. Pierwsza świątynia została zbudowana w XI wieku i jest pw. św. św. Kosmy i Damiana. Druga świątynia jest poświęcona Najświętszej Maryi Pannie Wspomożycielce Wiernych i bł. Gracjanowi, który pochodzi z tej miejscowości.

Błogosławiony Gracjan żył w latach 1438-1508. Przez pierwsze trzydzieści lat mieszkał on w Muo i był rybakiem. Już wówczas ujawniła się w nim nieprzeciętna pobożność i gorliwość w wierze. Osiągnąwszy trzydziesty rok życia popłynął do Wenecji, gdzie pod wpływem kazania św. Szymona z Camerina, postanowił zostać bratem zakonnym, augustianinem. Przez całe swoje zakonne życie wypraszał dla tłumnie przychodzących do niego ludzi wiele łask i cudów. Jest uważany za patrona małżeństw przeżywających trudności, patrona żeglarzy i osób doświadczanych przez różne nałogi.

Oprócz pracy parafialnej, podejmujemy apostolat rekolekcyjno-powołaniowy na terenie Albanii i krajów byłej Jugosławii.

MUO

Adres:

MUO
Župni Ured
Muo 93
85330 Kotor
Montenegro
www.salvatorians-montenegro.pl
e-mail: salvator@t-com.me

Misjonarz:

ks. Dariusz Nowak