Salwatorianie rozpoczęli pracę w Nesterovie z początkiem maja 2010 r. wraz z przyjazdem do parafii ks. Ignacego Pawlusa SDS. W pierwszej połowie czerwca dołączył do ks. Ignacego ks. Stanisław Jarosiewicz SDS.

Parafia w Nesterovie jest parafią personalno-terytorialną. Liczy około 100 osób. Są to głównie Litwini; ponadto jest kilka osób pochodzenia polskiego, białoruskiego i niemieckiego. Na msze św. w niedzielę przychodzi około 30 osób. Większość parafian mieszka miasteczku, pozostali rozsiani są w pobliskich wioskach. Liturgia jest sprawowana w jęz. rosyjskim. Radosnym jest fakt, że parafianie chętnie włączają się w liturgię oraz troszczą się o codzienne utrzymanie księży.

 

NESTEROV

Adres:

NESTEROV
Римско-КатолическийПриход
СвятейшегоСердцаИисуса
238010 КалининградскаяОбласть
ГородНестеров
ул. Январская 18 A
e-mail: prichodnesterov@mail.ru

Misjonarze:

ks. Ignacy Pawlus
ks. Stanisław Jarosiewicz