SNV33695W sobotę 23 października w domu zakonnym Salwatorianów w Mikołowie, a 24 października w klasztorze Sióstr Boromeuszek w Piekarach Śląskich odbyły się kwartalne dni skupienia dla współpracowników i dobrodziejów Salwatoriańskiego Referatu Misji Zagranicznych. Jak zawsze była to okazja do spotkania, modlitwy w intencji misji i misjonarzy oraz do zapoznania się z najbliższymi planami Referatu. W spotkaniach oprócz dużej grupy współpracowników i dobrodziejów wzięli udział duszpasterze Referatu: Ks. Emil Jarco, ks. Mieczysław Kijaczek i ks. Mikołaj Markiewicz.

 

Spotkania rozpoczęły się od wspólnego odmówienia modlitwy różańcowej po której odprawiona została Msza Święta w intencji współpracowników i dobrodziejów Referatu Misji. W kazaniu dyrektor Referatu ks. Mikołaj Markiewicz nawiązał do rozpoczynającego się w niedzielę Tygodnia Misyjnego. Zwrócił uwagę na to, że każdy nas ma swoje zadanie do wypełnienia w misyjnym posłannictwie wspólnoty Kościoła.

Po Mszy Świętej uczestnicy dni skupienia mieli możliwość zapoznania się z najbliższymi planami Referatu. Była to także okazja do poznania nowych duszpasterzy Referatu.

Na zakończenie obu spotkań modlitwą ogarnięto zmarłych misjonarzy, współpracowników i dobrodziejów Salwatoriańskiego Referatu Misji Zagranicznych.

{morfeo 7}

Polska: Kwartalne dni skupienia dla dobrodziejów
Tagi: