[tab]
[tab_item title=”AKTUALNOŚCI”]

W ostatnią niedzielę, nasza wspólnota parafialna była uczestnikiem radosnego wydarzenia, jakim było przyjęcie I Komunii Świętej. Miało ono miejsce w Mallkuçu i wzięło w niej udział 14 osób. Dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przez cały rok przygotowywały się one do tego doniosłego wydarzenia. Uczestniczyły w katechezach, brały czynny udział w nabożeństwach przypadających w kolejnych miesiącach, a także przyswajały sobie mały katechizm, poznawały historię zbawienia, czytały Pismo Święte i uczyły się codziennych modlitw.

Wydarzenie to jest radością nie tylko dla tych, którzy pierwszy raz przyjęli do swego serca Pana Jezusa, ale także dla ich rodzin i duszpasterzy, którzy widzą jak na ich oczach osoby te duchowo się rozwijają, dorastają i stają się coraz bardziej świadome swojej wiary i przynależności do Boga.

[/tab_item]
[tab_item title=”GALERIA”]

[/tab_item]
[/tab]

Albania, Mallkuç: I Komunia Święta – Oto jest dzień, który dał nam Pan