Świętowanie Tygodnia Matki Zbawiciela przez wspólnotę w Campeche stało się już tradycją. W tym roku miało ono miejsce dwa tygodnie wcześniej, ze względu na kapitułę generalną Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. W obchodach, trwających od 24-28 września wzięło udział grono nauczycielskie, uczniowie oraz zaproszeni goście. Każdy dzień tygodnia dedykowano innemu wezwaniu i wizerunkowi Matki Zbawiciela.

W poniedziałek, uroczysty apel w Instituto Mendoza był okazją do barwnego przedstawienia wszystkich krajów, w których pracują salwatorianie. Klasy, w liczbie 37, przygotowały prezentacje strojów, kultury, kuchni oraz historii salwatorianów w każdym z nich, pod hasłem „Matka wszystkich wierzących”.

Kolejny dzień był pod znakiem „Maryi Matki ubogich”. Tego dnia gościem specjalnym była żona gubernatora stanu Campeche, pani Adriana de Ortega Bernes, na której ręce przekazano zebrane przez uczniów i rodziców dary dla biednych (około cztery tony żywności). Pani Adriana, dziękując za hojność, wyraziła także wdzięczność polskim misjonarzom za tak humanitarne i integracyjne wychowywanie dzieci i młodzieży.

Kolejny dzień przebiegał pod hasłem: „Maryja, Matka dzieci i młodzieży”. Uczniowie wykazali się kreatywnością: w aulach trzech szkół, prowadzonych przez salwatorianów („Instituto Mendoza”, „Fray Angelico” oraz „Campus Champoton”), powstały prace, rysunki i piosenki mówiące o miłości do Maryi.

Myślą przewodnią następnego dnia była: „Maryja, Matka salwatorianów i opiekunka Ojca Jordana”. Zorganizowano konkursy wiedzy o Zgromadzeniu oraz o historii Matki Bożej. Ostatniego dnia wszystkie trzy szkoły zgromadziły się na wspólnej Eucharystii, której przewodniczył ordynariusz diecezji bp Ramon Castro. Podziękował on za duże zaangażowanie salwatorianów w edukację i formację na rzecz społeczności campechańskiej. Po Eucharystii wszyscy uczniowie (około 1300 osób) oraz nauczyciele i administracja szkół (około120 osób) zaangażowali się w rozgrywki sportowe. W tym roku przewagę mieli uczniowie liceum Fray Angelico, a wynikiem konkurencji nauczycielskich był… zasłużony remis.

Zobacz Zdięcia

Meksyk, Campeche: Semana Salvatoriana (Tydzień Salwatoriański)