Kraj: Meksyk
Miasto: Campeche
Nazwa projektu: „Meksyk – Kaplica Guadalupe”
Koszt projektu: 80 000 peso meksykańskich (ok. 20 000 PLN)
Odpowiedzialność: ks. Jakub Trzópek SDS – cubus.sds@hotmail.com
Adres:
Salvatorianos
Parroquia San José Obrero
Col. Aviación, Calle 105A # 29
CP – 24070 San Francisco de Campeche
MEXICO
Realizacja:
Wpłaty indywidualne można dokonywać poprzez konto bankowe lub przekaz:

Salwatoriański Referat Misji Zagranicznych
Pl. Salwatorianów 1 skr. p. 111
43–190 MIKOŁÓW

z dopiskiem:
„Meksyk – Kaplica Guadalupe”

Numery kont:
Swift (BIC): INGBPLPW
PLN 18 1050 1634 1000 0007 0179 2509
USD 89 1050 1634 1000 0023 1240 9010
EUR 44 1050 1634 1000 0090 6617 9350

Polscy salwatorianie pracują w Meksyku, w diecezji Campeche na półwyspie Jukatan od niespełna 6 lat (2008). Do głównych apostolatów, którym się poświęcają należą edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w katolickich szkołach oraz prowadzenie parafii. Do kościoła parafialnego, znajdującego się bliżej centrum miasta przynależy osiem kaplic, w których oprócz coniedzielnych mszy świętych, nabożeństw i innych modlitw ma miejsce katecheza dzieci i młodzieży przygotowujących się do przyjęcia sakramentów. Jedną z tych kaplic jest kaplica Matki Bożej z Guadalupe, na której terenie mieszka duża liczba dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Bardzo wiele rodzin żyjących na tym obszarze stanowią rodziny rozbite, wielodzietne, często bez jednego lub nawet dwóch rodziców. Dzieci i młodzież od bardzo wczesnego wieku zaczynają prace, aby utrzymać rodzinę, zaniedbują naukę lub po prostu nie mają wystarczającej motywacji ze strony swoich rówieśników i opiekunów. Brak też na terenie dzielnicy miejsca, w którym zarówno dzieci jak i młodzież mogliby się gromadzić, aby dobrze spędzać czas np. poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, warsztaty. Stad celem niniejszego projektu jest wybudowanie na terenie przyległym do kaplicy budynku z trzema salkami dydaktycznymi przeznaczonymi do katechezy, warsztatów, korepetycji i zajęć wyrównawczych dla dzieci oraz wybudowanie niewielkiego boiska sportowego (wyrównanie terenu i zakup bramek).

 
 
„MEKSYK – KAPLICA GUADALUPE”