Podniosła i bardzo emotywna celebracja miała miejsce w Campeche dnia 8 grudnia. W święto patronalne zgromadzenia salwatorianów, dzień odnawiania ślubów zakonnych, 97 Meksykanów wstąpiło w szeregi trzeciej gałęzi rodziny salwatoriańskiej. Od dwóch lat przygotowywano się do tej chwili. W sześciu grupach: dzieci, młodzież oraz dorośli wzrastali w duchu charyzmatu Ojca Jordana, współpracując w dziele prowadzonym przez polskich salwatorianów w parafii św. Jozefa oraz apostolatach edukacyjnych kierowanych przez misjonarzy. W grupie tej znajduje się 45 dzieci (tzw. „infancia salwatoriana”) oraz 52 dorosłych.

Wszystko rozpoczęło się w listopadzie 2010 roku, kiedy to na zaproszenie wspólnoty przyjechał do Fundacji o. Mario Agudelo i zainicjowano, za zgodę ks. prowincjała Piotra Filasa, grupę kandydatów do rodziny salwatoriańskiej. Za formację, animowanie oraz towarzyszenie tej grupie został odpowiedzialnym ks. Sebastian Korczak. Studiowano materiały dogmatyczne i naukę społeczną Kościoła, duchowość i eklezjologię, ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła Ameryki Łacińskiej. Analizowano statuty Międzynarodowej Wspólnoty Boskiego Zbawiciela (oficjalna nazwa trzeciej gałęzi rodziny salwatoriańskiej, zwanej potocznie „salwatorianami świeckimi”), Kartę Rodziny Salwatoriańskiej, „Dziennik duchowy” Ojca Założyciela oraz historię i charyzmat  salwatoriański. Wybrano apostolaty dla poszczególnych grup i rozpoczęto realizację nowych projektów (jak na przykład dokarmianie ubogich przy campechańskich szpitalach, ewangelizowanie przez kursy i rożnego rodzaju warsztaty itd.).

Podczas uroczystej Eucharystii najpierw polscy misjonarze odnowili śluby zakonne. Następnie dorośli salwatorianie świeccy i dzieci przyjęli na siebie zobowiązania związane z przynależnością do trzeciej gałęzi rodziny salwatoriańskiej. Wszyscy oddali się pod opiekę Niepokalanie Poczętej Maryi i prosili o wstawiennictwo Patronów rodziny salwatoriańskiej, aby byli znakiem Boskiego Zbawiciela i Jego „narzędziem”, a przez to pomagać innym spotkać Jezusa Chrystusa i pokochać Go.

Ks. Sebastian zachęcał w homilii, aby nie zapominać o tym, że celem jest najpierw uświecenie siebie, by stać się widzialnym znakiem dla innych. Po Eucharystii wręczono wszystkim krzyże specjalnie przygotowane na tę okazję, z inicjałami rodziny salwatoriańskiej. Następnie udano się na wspólny posiłek.

Tego dnia oficjalnie podjął swoje obowiązki nowy koordynator świeckich salwatorianów w Campeche, D. Sergio Juarez Pech, a duszpasterstwo grupy świeckich salwatorianów przejął, po ks. Sebastianie, ks. Wojciech Juraszek.

www.swieccy.sds.pl

Meksyk: Pierwsi salwatorianie świeccy w Meksyku