DSC_0709W sposób bardzo pracowity i ofiarny nasza wspólnota i parafia Salwatorianów w Campeche spędzała czas Wielkiego Postu. Owocem wysiłków i postanowień, szczególnie dzieci, młodzieży i dorosłych, zrzeszonych w gałęzi salwatorianów świeckich była adaptacja i przystosowanie części istniejących pomieszczeń na aule im. Ojca Jordana. Aula ta została poświęcona przez księdza Prowincjała ks. Piotra Filasa, w obecności ks. Proboszcza Sebastiana Korczaka i księży konsultorów prowincjalnych oraz pozostałych misjonarzy salwatorianów i postulantów, którzy przynależą do Fundacji Salwatorianów w Meksyku. Uroczystość poświecenia nowego miejsca spotkań, konferencji i modlitwy poprzedziliśmy modlitwa przez wstawiennictwo sługi bożego, naszego Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana. Zgromadzeni goście oraz gospodarze uroczystości mogli również zapoznać się z najważniejszymi faktami z życia naszego Ojca założyciela, które zostały udokumentowane na wystawie zdjęć archiwalnych. Przed poświeceniem odbyło się także spotkanie z kandydatami na świeckich Salwatorianów, których jest ok 90.

W niedziele palmowa nasza Fundacja Salwatorianów w Meksyku uczestniczyła w poświeceniu Diecezjalnego Centrum Młodzieżowego. Miejsce to zostało wzniesione przy wspólnym udziale finansowym diecezji Campeche i Salwatorianów Polskiej Prowincji Salwatorianów. Szczególna troska nas salwatorianów, pod przewodnictwem ks. Sebastiana i czas poświęcony na kontrole i organizacje prac budowlanych pozwolił na przygotowanie i poświecenie pierwszego centrum młodzieżowego w Campeche (aczkolwiek do sfinalizowania wszystkich prac pozostało ok. miesiąca). Poświecenia dokonał ks. bp Ramon Castro Castro w obecności księdza prowincjała ks. P. Filasa, księży konsultorów prowincjalnych, księży diecezjalnych, wspólnoty salwatorianów i licznie zgromadzonej młodzieży i parafian. Decyzja ks. biskupa nadzór administracyjny centrum, opieka duchowa i cale duszpasterstwo młodzieży w Diecezji została powierzona ks. Sebastianowi Korczakowi. Centrum ma służyć młodzieży, szczególnie z naszej diecezji, poprzez organizacje rekolekcji, spotkań o charakterze religijnym i świeckim; w tym pomoc i terapie duchowa, psychologiczna i pedagogiczna. W życiu i działaniu centrum będą uczestniczyli księża, psychologowie, nauczyciele i zaproszeni goście, mogący towarzyszyć młodzieży wszelkimi środkami i sposobami, które dyktuje nam miłość Chrystusa.

DSC_0683DSC_0686DSC_0709DSC_0714DSC_0704

Meksyk: Poświęcenie Diecezjalnego Centrum Młodzieżowego