meksyk2Wszystko zaczęło sie od wielkiego zaangażowania świeckich w parafii i szkołach: Instituto Mendoza i Fray Angelico. Przykład polskich salwatorianów pociągnął wielu Campeczanów do charyzmatu Ojca Jordana. Plany zaczęto realizować od zaproszenia świeckich, przez ks. Sebastiana Korczaka, do bliższej współpracy oraz od wizyty, w celach promocyjnych, ks. Mario Agudelo (konsultora generalnego) w listopadzie ubiegłego roku. Podjęto także wstępne rozmowy z siostrami salwatoriankami, które przyjęły zaproszenie (przełożona prowincjalna z Kolumbii s. Gladys wraz z dwiema konsultorkami). Wszyscy uznali ideę rozpoczęcia wspólnej pracy misyjnej przez trzy gałęzie Rodziny Salwatoriańskiej (księża, siostry i świeccy) za wspaniałą i godną realizacji. Nastąpił etap rozeznawania i podejmowania decyzji.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dnia 8 grudnia, w 129. rocznicę założenia Zgromadzenia, podczas ceremonii odnowienia ślubów zakonnych przez czterech polskich salwatorianów, oficjalnie rozpoczęło formację 89 kandydatów na salwatorianów świeckich. Odpowiedzialnym za ich koordynację i formację został ks. Sebastian Korczak, który opracował program formacji w porozumieniu z ks. Mario Agudelo, wykorzystując materiały i doświadczenie Ameryki Łacińskiej. Planowana dwuletnia formacja będzie obejmowała dwa roczne etapy. Na pierwszym roku kandydaci podejmą studium statutów Salwatorianów Świeckich, historii Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, i zapoznają się z charyzmatem Ojca Jordana; będą uczestniczyli również w zajęciach z dogmatyki. Drugi rok będzie poświęcony przygotowaniu do apostolatu i pogłębieniu życia modlitewnego poprzez Lectio Divina etc.

Obecnie kandydaci na salwatorianów świeckich spotykają się w sześciu grupach, podzielonych według sprawowanych w przyszłości apostolatów: grupa młodzieżowa, grupa parafialna przy kościele Św. Józefa Robotnika, grupa nauczycieli z Instituto Mendoza, grupa nauczycieli z Fray Angelico, grupa rodziców i małżeństw z salwatoriańskich szkół oraz grupa z Champotón (gdzie niedawno salwatorianie otworzyli szkołę dla ubogich dzieci). Warto nadmienić, że spotkania odbywają się co dwa tygodnie w grupach i raz w miesiącu ma miejsce spotkanie wszystkich liderów i koordynatorów z ks. Sebastianem. Zaproszono także świeckich salwatorianów z Polski, Grzegorza i Małgorzatę Miśta, aby podzielili się swoim świadectwem.

Również owocna była wizyta sióstr salwatorianek z Kolumbii. Trzy siostry, s. Nubia, s. Amparo i s. Piedad, przybyły do Campeche 1 marca. Zdecydowały się na wsparcie apostolatów prowadzonych w parafii św. Józefa i salwatoriańskich apostolatów edukacyjnych. Okazją do pierwszego wspólnego świętowania w Rodzinie Salwatoriańskiej była uroczystość św. Józefa, w dniu 19 marca, na który zaplanowano przyjęcie Cristiana Beltrana Beniteza do postulatu Fundacji Meksykańskiej.

Zobacz Galerię

{backbutton}

Meksyk: Rodzina Salwatoriańska już w komplecie!