meksyk1Z ogromnym entuzjazmem i meksykańską radością zainaugurowano Ligę Ojca Jordana. Według pomysłodawców prof. Miguela Lemusa i ks. Sebastiana Korczaka SDS, utworzono dwie grupy: Liga Infantil (liga dziecięca) oraz Padres de Familia (rodziców). W obu kategoriach zebrano 19 drużyn…

 

Celem jest promowanie więzi rodzinnych, dyscypliny oraz poznanie zgromadzenia salwatorianów i jego Założyciela. Dlatego właśnie wybrano datę (przeddzień) rozpoczęcia w Meksyku, Tygodnia Rodziny, oraz tygodnia, w którym salwatoriańskie szkoły w Campeche obchodzą uroczystość Matki Zbawiciela (11-17 października).

Podczas uroczystej inauguracji na obiektach sportowych Instytutu Mendoza (Liga Rodziców 8. października wieczorem, Liga Dziecięca 9. października rano) były obecne władze stanowe i miejskie Campeche, reprezentanci Ministerstwa Kultury i Sportu oraz Dyrekcja szkoły. W przemowieniu ks. Sebastian przedstawil osobę Ojca Jordana jako gorliwego poszukiwacza nowych środków dla niezmiennych wartości, jakimi są rodzina i sport. Proszono wszystkich o zobowiazanie do przestrzegania regulaminu i szacunku. Pierwszy etap turnieju (runda jesienno-zimowa) zakończy sie w lutym.

Zebrane fundusze zostaną wykorzystane na stypendia sportowe dla uczniów salwatoriańskich szkół. Warto dodać, iż jedna z drużyn to zespół nauczycieli, w którym grają polscy salwatorianie: ks. Andrzej i ks. Sebastian.

{backbutton}

Meskyk: Tydzień Rodziny po salwatoriańsku