misjeDopiero przygotowują się do święceń kapłańskich, nie pracują na misjach, ale dostrzegają wielką potrzebę głoszenia Zbawiciela dopóki istnieje choćby jedna osoba, która Go jeszcze nie zna i nie kocha. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów wyruszyli w Polskę, aby promować misje.

 

Długoletnią tradycją salwatoriańskiego seminarium jest zaangażowanie w coroczne obchody Tygodnia Misyjnego. Niemal wszyscy klerycy opuszczają mury uczelni i podejmują posługę ambasadorów misji w parafiach w całej Polsce. Cel ten realizują głosząc nauki tematyczne, animując liturgię i nabożeństwa, katechizując.

W tym roku alumni wyjechali do piętnastu polskich parafii w miejscowościach: Bielsko-Biała, Bystra, Elbląg, Krzyż Wielkopolski, Oborniki Śląskie, Piła, Ponice, Sromowce Niżne, Trzebinia, Trześń, Warszawa, Widuchowa, Więciorka, Wierzbice, Żurawica.

Udział w Tygodniu Misyjnym to nie jedyna forma zaangażowania misyjnego młodych salwatorianów. Seminaryjne Koło Misyjne, które skupia znaczną część studentów, organizuje każdego roku Sympozjum Misyjne, współpracuje z Salwatoriańskim Referatem Misji Zagranicznych, inicjuje i organizuje młodzieżowy wolontariat misyjny, utrzymuje kontakt z misjonarzami i podejmuje inne inicjatywy.

Pasja misyjna przyszłych salwatoriańskich kapłanów i braci zakonnych jest cenna zważywszy na oczekiwania, jakie wobec międzynarodowego zgromadzenia zakonnego ma Kościół Powszechny.

{backbutton}

Polska: Nie przyjechali z Afryki
Tagi: