W dniu 9.04. o g. 11.00. w kościele katedralnym św. Marcina w Mukaczewie (Ukraina) odbyły się święcenia kapłańskie. Głównym celebransem był ordynariusz diecezji ksiądz Biskup Antoni Majnek. Nowo wyświęcony kapłan to ks. Jewgen Fizer, który pochodzi ze Swalawy.

W uroczystej Mszy świętej wzięli udział kapłani, którzy pracują na terenie diecezji mukaczewskiej oraz duchowieństwo z różnych zakątków świata, z Krymu, z Niemiec, z Austrii, z Polski, Węgier, duchowo związani z noeoprezbiterem.

Na podkreślenie zasługuje obecność proboszczów, którzy zatroszczyli się o uformowanie i umocnienie powołania kapłańskiego. Mam tu na myśli księdza Roberta Nowaka, który odkrył i dopomógł w początkowym stadium powołania oraz księdza Andrzeja Waszczuka SDS, który w okresie seminaryjnym dbał o właściwą formację poprzez modlitewne wsparcie w parafii i materialną pomoc.

Zwieńczeniem ośmioletniego trudu formacji były święcenia kaplańskie i prymicje odprawione w następnym dniu.

Ukraina, Mukaczewo: Święcenia
Tagi: