81j2dmixmvezdumy7pw3qoza6Dnia 9 listopada br. w Muo odbył się odpust związany ze wspomnieniem narodzin dla nieba bł. Gracjana. Od 1 lipca 2010 roku posługę duszpasterską w poświęconym mu sanktuarium, które leży w Zatoce Kotorskiej, pełnią salwatorianie z polskiej prowincji.

Przygotowanie do święta miało formę Triduum do bł. Gracjana. Każdego dnia Msza Święta z okolicznościową homilią sprawowana była na ołtarzu, przy którym znajduje się sarkofag z relikwiami błogosławionego. Pierwszy dzień Triduum prowadził poprzedni proboszcz ks. Pavao Medač, który mówił o aktualności stylu życia, jaki ponad 500 lat temu wybrał dla siebie rybak z Muo – dziś bł. Gracjan. Drugi dzień poświęcony był powołaniu i miejscu, jakie każdy chrześcijanin zajmuje w Kościele Powszechnym. W tym dniu homilię wygłosił ordynariusz diecezji Kotor JE ks. bp Ilijia Janjić. W trzecim dniu zastanawiano się nad pojęciem świętości, jakie przekazuje Pismo Święte w tak ważnym dla salwatorianów fragmencie Ewangelii wg św. Jana: J 17, 1-19. Tego zadania podjął się ks. Simo Ljujić pracujący w diecezji Bar.

Dzień odpustu ku czci bł. Gracjana rozpoczął się dość wcześnie, gdyż pierwsza Msza św. była odprawiana już o godz. 5.00. Była ona sprawowana dla pielgrzymów, którzy według tradycji podążają z pobliskiej miejscowości do sanktuarium bez obuwia. Kolejne Msze św. zgromadziły rzesze czcicieli bł. Gracjana z różnych stron Czarnogóry, jak również Chorwacji, Serbii i Kosowa.

Głównej Eucharystii o godz. 16.00 przewodniczył ks. Srećko Majić, który podczas homilii mówił o bezcennym znaczeniu Eucharystii podkreślając, jak wielki kult miał dla niej bł. Gracjan, którego tradycja ochrzciła „świętym od Eucharystii”. Liturgię uświetnił śpiew katedralnego chóru. Na Mszy św. byli obecni wszyscy salwatorianie pracujący na Bałkanach oraz przedstawiciele prowincjalatu i Salwatoriańskiego Referatu Misji Zagranicznych w osobach ks. Mikołaja Markiewicza oraz ks. Mirosława Stanka. Wśród zaproszonych gości obecne były także władze Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnogórze z ambasadorem Polski Panem Jarosławem Lindenbergiem i jego małżonką na czele.

Uroczystości odpustowe zakończyła wspólna kolacja, podczas której ks. bp Ilijia Janjić podziękował salwatorianom pracującym w Czarnogórze i Albanii za ich pracę oraz świadectwo młodego i żywego Kościoła mówiąc: „miło widzieć, że są w Kościele młodzi księża”! Ksiądz Biskup wyraził również gorące pragnienie, aby cześć bł. Gracjana, którego kult trwa nieprzerwanie już od 502 lat, była rozszerzana nie tylko w Czarnogórze, ale także na terenie Polski.

Błogosławiony Gracjanie, módl się za nami!

Zobacz Galerię

{backbutton}

Muo (Czarnogóra): Święty od Eucharystii